தயாரிப்புகள்

  • Cenosphere

    சினோஸ்பியர்

    சினோஸ்பியர் (மிதக்கும் மணி) என்பது ஒரு வகையான ஈ சாம்பல் வெற்று பந்து ஆகும், இது நீர் மேற்பரப்பில் மிதக்கும். இது சாம்பல் வெள்ளை, மெல்லிய மற்றும் லேசான எடையுடன் வெற்று. அதன் தொகுதி எடை 720kg / m3 (கனமான எடை), 418.8kg / m3 (லேசான எடை), துகள் அளவு சுமார் 0.1 மிமீ, அதன் மேற்பரப்பு மூடப்பட்டு மென்மையானது, அதன் வெப்ப கடத்துத்திறன் சிறியது, மற்றும் அதன் தீ எதிர்ப்பு ≥ 1610 is ஆகும். இது ஒளிவிலகல் பொருளை வைத்திருக்கும் ஒரு நல்ல வெப்பநிலையாகும், இது ஒளி காஸ்டபிள் மற்றும் எண்ணெய் துளையிடுதலில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.